Tämä on Skyfox Marko Kallion henkilötietolain (10 ja 24 §) blaa-blaa-blaa…

 1. Rekisterinpitäjä

Skyfox Marko Kallio, Kourutaltankatu 7 B 44, 33560 Tampere, marko.kallio (äät) skyfox.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Ihan itte. Tiedot yllä. 

 3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri vain ja ainoastaan laskutusta varten. Ja jos Naamakirjan tykkääjät on rekisteri, niin sitä me ei käytetä pahoihin tarkoituksiin, mutta Facebook taitaa juoruta meidän tekemiset niille. 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi ja/tai yhteydenpito yhteistyökumppaniin ihan maalaisjärjellä pääteltävistä syistä. Jos syyt hämmästyttää tai kummastuttaa, niin ole ihmeessä yhteydessä, niin jutellaan juurisyistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään tarvittavan ajan – ei kuitenkaan vuotta 2068 pidemmälle. Olen silloin 100 vuotias ja lopetan hommat. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, huhupuheista, salakuuntelusta, kidutuksen tunnustuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Niitä ei luovuteta yhtään kellekään sen enempää säännön- eikä epäsäännönmukaisesti. Omassa referenssikäytössä yrityksen nimi ja vastaavaa julkista tietoa voidaan toki julkaista siltä osin kuin sitä ei ole erikseen kielletty asiakkaan pyynnöstä tai sopimuksessa. Voihan se EU, ETA:n ja SAK:n ulkopuolinen nähdä Naamakirjasta, että Skyfox kuvasi sille-ja-sille-sitä-sun-tätä.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jos joku ei suojaa, niin ei kai se sitä täällä julista. Meillä kaikissa laitteissa on salasanasuojaus ja rekisteri on verkossa toimivassa laskutusohjelmassa, joka on niin ikään salasanasuojattu.

 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tää on hyvä 🙂 “Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.” Eiköhän se ole toisin päin eli olisi ihan suotavaa ja toivottavaa, että muutokset ja virheet ilmoitettaisiin myös meille. Sillä se yhteistyö ja yhteydenpito sujuu selvästi paremmin. Tiedotkin saa tarkistaa eikä me siihen vaadita epäekologista paperilomaketta, vaan ihan yhteydenotto riittää ja kun toteamme kysyjän olevan oikea henkilö, niin yritystä koskevat tiedot annetaan tai korjataan. Muita henkilökohtaisia tietoja meillä ei sitten olekaan. Kyselyn vastataan mieluiten heti, niin on sekin pois päiväjärjestyksestä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jos haluat, että olet meille “unohdettu henkilö”, niin kerro ja poistamme nimesi asiakastiedoista. Se nyt vaan on yleensä toisin päin eli asiakas itse toivoo tietoihin nimensä, jotta esim. lasku tai muu yhteydenpito kohdistuisi oikeille ihmisille. Eikä tässäkään tarvita ainakaan meidän puolesta kirjallista pyyntöä – savumerkki riittää.

Onko tää nyt sitten virkamieskoneiston mielestä hyvää ajankäyttöä ja estää sääntöjen rikkojia rikkomasta sääntöjä 😉 Miten olisi lakeihin painotus, että väärinkäytöstä rangaistaan aikuisten oikeasti ja muuten olkaahan ihmisiksi. “Piti taas saada virastoihin määrärahaa ja tämmönen himmeli me keksittiin.” Jos todellakin luit tämän, niin lähesty meitä valitsemallasi viestintävälineellä ja kerro “salasana blaa-blaa” ja yllätyt.